Website tạm ngưng hoạt động

Nhằm nâng cao hiệu năng hoạt động và tương tác người dùng dễ dàng hơn, thông báo đến thành viên Car4vn hiện tại chúng tôi đã thay đổi website www.car4vn.com sang tên miền mới là www.nghiencuuxe.com

Tất cả nội dung và tài nguyên của thành viên điều không thay đổi, vì vấn đề bảo mật chúng tôi sẽ cung cấp lại mật khẩu truy cập qua email của các bạn (vui lòng kiểm tra email và thay đổi mật khẩu)

Trân trọng Car4vn